Historia

Wystawa w Klasztorze

Wystawa „Ora et Labora”- Dziedzictwo Św. Benedykta powstała w ramach organizowanych corocznie Dni Benedyktyńskich w Mogilnie.

Burmistrzowie Mogilna – cz. 2

Burmistrzowie okresu staropolskiego. Z braku źródeł niemożliwym zdaje się ustalenie katalogu burmistrzów Mogilna sprawujących swoje urzędy w okresie staropolskim.

Mogilno oczami archeologa - wielkie odkrycia na małej inwestycji

Wystawa prezentuje odrycia archeologiczne w trakcie budowy obwodnicy Mogilna. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 30 września 2012r.

Burmistrzowie Mogilna

Każde szanujące się miasto powinno posiadać poczet swoich burmistrzów i prezydentów. Dawno temu, namówiony przez Marka Holaka opracowałem taki katalog dla okresu lat 1919-950.

Zabytki archeologiczne z UAM w Muzeum Ziemi Mogileńskiej

Muzeum Ziemi Mogileńskiej pozyskało bogaty zbiór zabytków archeologicznych przekazany przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu reprezentowany przez dr Józefa Bednarczyka.

Proboszczowie mogileńscy Ks. Kanonik Tadeusz Zieliński

Ks. Tadeusz Zieliński urodził się 1VIII 1886 r. w Wiecanowie k/Mogilna. Matka miała na imię Franciszka, ojciec Wincenty był nauczycielem.