Historia

Ostatnie dni wolności

Tragiczne dni września 1939 r. poprzedziły wydarzenia, których relacje możemy poznać dzięki prasie lokalnej.

Wrzesień 1939 r. w Mogilnie

Latem 1939 roku mieszkańcy Mogilna spodziewali się nadciągającej wojny. W drugiej połowie sierpnia powołano w Mogilnie Komitet Obywatelski.

Zwyczaje Dożynkowe, czyli jak to drzewiej bywało

Czym, że są dożynki? Otóż, jest to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Cud Wisły – w rocznicę 15 sierpnia 1920 r.

Nie chciałbym wdawać się w tłumaczenie przyczyn i skutków wojny polsko-bolszewickiej, ale wspomnieć ojca i synów, postaci, które wzięły w niej bezpośredni udział i które pochodziły z ziemi mogileńskiej.

O. Leon Emilian Kosiński OSB – cz. 2

Opat Kosiński odgrywał w zakonie benedyktynów polskich znaczącą rolę, a to za sprawą dzierżonej od 1790 r. funkcji Prezydenta Generalnego Kongregacji Benedyktynów Polskich.

O. Leon Emilian Kosiński OSB – cz. 1

Był ostatnim opatem klasztoru benedyktynów w Mogilnie i posiadał przywilej odprawiania nabożeństw w mitrze i z pastorałem jak biskup.

Mogilno. O najstarszej bibliotece słów kilka

Dzięki benedyktyńskiemu klasztorowi możemy o Mogilnie mówić, jako o jednym z pierwszych centrów katolicyzmu w rodzącym się państwie Polan. Jak klasztor to i mnisi oraz centrum nie tylko życia duchowego, ale i kulturalnego.

Wakacyjne podróże, czyli obraz Mogilna sprzed wieków

To, że wielcy odwiedzali i odwiedzają Mogilno i okolice, wszem i wobec jest wiadomym. Ich wizyty miały i mają kolosalny wpływ na rozwój miasta.

Czy w Mogilnie istniał pałac opacki?

Pytanie to zrodziło się podczas poszukiwania źródeł do opracowania biogramów opatów mogileńskich, szczególnie tych duchownych, którzy poza pełnieniem tej funkcji obdarowani byli godnością biskupią.

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Namówiony przez dyrektora Marcina Zielińskiego z Urzędu Miejskiego w Mogilnie, podjąłem się opracowania dziejów Wylatowa. Czynię to z niezwykłą przyjemnością, gdyż miejscowość ta jest mi niezwykle bliska.