Historia

102 rocznica śmierci ks. Wawrzyniaka

Zbliża się kolejna rocznica śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka, 102 lata temu społeczeństwo Wielkopolski straciło swojego Patrona.

Wirtualny powrót do Kątna. Wstęp do dziejów wsi

Grubo przed rokiem, bo w czerwcu 2011 r. odwiedziłem Kątno. Swoje wrażenia i rozmowę z jednym z mieszkańców wsi opisałem i opublikowałem na stronie mogilna.in.

Świątobliwy ojciec Maur

Imię Maur znane było od najdawniejszych czasów w zakonie benedyktynów. Uczniem św. Benedykta był brat Maur, który, jak głosi opowieść chodził po wodzie.

Oskar Laudon 1911-1919

Burmistrzowie Mogilna – cz. 3. Wieloletnie i bieżące poszukiwania źródeł do dziejów regionu sprawiają, że udaje się uzupełnić, poprawić, a niekiedy dopełnić wiedzę o przeszłości naszej małej ojczyzny.

Przedwojenne rozgrywki „Pogoni” i „Sokoła”

Wczytując się w kilka opracowań o dziejach Klubu Sportowego „Pogoń” Mogilno, zresztą podobnie, jak w dzieje strzeleńskiej „Kujawianki”, zauważyłem permanentnie powtarzany błąd.

Historia budowlana Pomnika Poległych za Ojczyznę w Gębicach

Pisząc artykuł „Z archiwum X – Gębice” wspomniałem w nim o swoich poszukiwaniach źródeł do napisania artykułu na temat Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim gębiczan.

Stanisław Mukułowski 1861-1921 – cz.2

Popularność podręcznika była tak duża, iż przez kilkanaście lat oferowany on był, jako jedyny podręcznik chemii rolnej w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Stanisław Mukułowski 1861-1921 – cz.1

Przed sześcioma laty namówił mnie redaktor Marek Holak do napisania kilku biogramów, które odkryłyby przed czytelnikiem na nowo zapomniane, a niegdyś zasłużone dla Ziemi Mogileńskiej, postaci.

Z archiwum X - Gębice

Wiele tajemnic kryje ziemia mogileńska. Są one tak skrzętnie skryte i otulone mgłą tajemnicy, że nie sposób do wszystkich źródeł dotrzeć i z upływem lat na zapytania dać odpowiedź.

Obrona Mogilna we wrześniu 1939 roku

Przygotowując w 2009 roku rekonstrukcje wydarzeń z września 1939 roku starałem dotrzeć do różnych informacji.