Historia

Świątobliwy ojciec Maur

Imię Maur znane było od najdawniejszych czasów w zakonie benedyktynów. Uczniem św. Benedykta był brat Maur, który, jak głosi opowieść chodził po wodzie.

Oskar Laudon 1911-1919

Burmistrzowie Mogilna – cz. 3. Wieloletnie i bieżące poszukiwania źródeł do dziejów regionu sprawiają, że udaje się uzupełnić, poprawić, a niekiedy dopełnić wiedzę o przeszłości naszej małej ojczyzny.

Przedwojenne rozgrywki „Pogoni” i „Sokoła”

Wczytując się w kilka opracowań o dziejach Klubu Sportowego „Pogoń” Mogilno, zresztą podobnie, jak w dzieje strzeleńskiej „Kujawianki”, zauważyłem permanentnie powtarzany błąd.

Historia budowlana Pomnika Poległych za Ojczyznę w Gębicach

Pisząc artykuł „Z archiwum X – Gębice” wspomniałem w nim o swoich poszukiwaniach źródeł do napisania artykułu na temat Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim gębiczan.

Stanisław Mukułowski 1861-1921 – cz.2

Popularność podręcznika była tak duża, iż przez kilkanaście lat oferowany on był, jako jedyny podręcznik chemii rolnej w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Stanisław Mukułowski 1861-1921 – cz.1

Przed sześcioma laty namówił mnie redaktor Marek Holak do napisania kilku biogramów, które odkryłyby przed czytelnikiem na nowo zapomniane, a niegdyś zasłużone dla Ziemi Mogileńskiej, postaci.

Z archiwum X - Gębice

Wiele tajemnic kryje ziemia mogileńska. Są one tak skrzętnie skryte i otulone mgłą tajemnicy, że nie sposób do wszystkich źródeł dotrzeć i z upływem lat na zapytania dać odpowiedź.

Obrona Mogilna we wrześniu 1939 roku

Przygotowując w 2009 roku rekonstrukcje wydarzeń z września 1939 roku starałem dotrzeć do różnych informacji.

Ostatnie dni wolności

Tragiczne dni września 1939 r. poprzedziły wydarzenia, których relacje możemy poznać dzięki prasie lokalnej.

Wrzesień 1939 r. w Mogilnie

Latem 1939 roku mieszkańcy Mogilna spodziewali się nadciągającej wojny. W drugiej połowie sierpnia powołano w Mogilnie Komitet Obywatelski.