Dofinansowanie PISF

Mogileński Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z programu Rozwój kin – Modernizacja Kin w kwocie 50 000,00 złotych.

Dofinansowanie dotyczy zadania : Renowacja Budynku Kina Wawrzyn w Mogilnie – etap V- dalsza przebudowa segmentu wejściowego, w tym łazienek. Realizacja zadania  pozwoli rozwiązać problem starych, wyeksploatowanych , niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet. W miejscu starych sanitariatów, kasy i pomieszczenia gospodarczego powstanie klatka schodowa do piwnicy ( do nowych toalet) oraz 1 dla osób niepełnosprawnych. Kasa  zostanie przeniesiona bliżej wejścia. W piwnicy powstaną 3 toalety damskie i 2 męskie. Wcześniej na realizację przedsięwzięcia MDK otrzymało dofinansowanie  ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu Infrastruktura Domów Kultury w wysokości 65 000,00 złotych.

 pisf

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.