Mogileńskie Spotkania Plastyczne

Zaproszenie i karta zgłoszeniowa

MOGILEŃSKI DOM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W XVIII MOGILEŃSKICH SPOTKANIACH PLASTYCZNYCH 29 MARCA – 14 KWIETNIA 2019

 

Mogileńskie Spotkania Plastyczne odbywają się cyklicznie co dwa lata i mają ogólnopolski zasięg. Wystawę Główną uzupełniają wydarzenia i wystawy towarzyszące. Spotkania są prezentacjami wizualnymi o otwartej formule ideowej i ekspozycyjnej. Spotkania obejmują szeroko pojęte środowisko plastyczne: członków grup, klubów, zespołów oraz indywidualnych twórców zajmujących się jedną z dziedzin sztuk plastycznych wraz z ich pograniczami. Wszystkie zdarzenia są pokazem i wskazaniem na różnorodność języka plastycznego, który odnosi się do rozwiązań płaszczyznowych i przestrzennych, jak również zawiera się w obrazie filmowym, przedstawieniu teatralnym czy literaturze i muzyce. Są elementem tradycji oraz dużym wydarzeniem kulturowym dla społeczności Mogilna. Celem spotkań jest przedstawienie postaw i osiągnięć twórczych ujawniających się w różnych dziedzinach wizualnej wypowiedzi. Mogileńskie Spotkania Plastyczne zapraszają do aktywności, umożliwiają pokaz prac wszystkim tworzącym w domu, na uboczu, daleko od centrów kulturalnych kraju. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, dla których „spotkanie” z szeroko pojętą kulturą i twórczością jest sprawą nieobojętną.

 

Warunki udziału w Wystawie Głównej: przesłanie lub dostarczenie karty zgłoszenia łącznie z pracami plastycznymi (max. 3 prace) w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 roku na adres organizatora. Mogileński Dom Kultury zapewnia pokaz prac oraz zabezpieczenie ekspozycji podczas trwania wystawy. Organizator i komisarz spotkań zastrzega sobie prawo wyboru prac nadesłanych przez autorów do ekspozycji i publikacji. Termin odbioru prac: 15 – 30.04.2019 roku. Dalsze informacje i materiały związane z XVIII MSP zostaną opublikowane w terminie poprzedzającym wystawę.

 

Zgłoszenia do wystawy: Mogileński Dom Kultury w Mogilnie, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 88-300 Mogilna tel. 52 135 24 80, fax. 52 315 25 92, sekretariat@mdk.mogilno.pl, msp.mogilno@gmail.com

 

Więcej informacji na: www.mogilno.in www.facebook.com/MogilenskieSpotkaniaPlastyczne/

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.