Otwarty Konkurs Fotograficzy

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym

REGULAMIN

OTWARTEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„100 widoków Mogilna na 100 lat Niepodległości”

Od 25.09.2018 do 31.10.2018

 

 

I Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem Konkursu jest grupa nieformalna Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Mogileńskiej przy Mogileńskim Domu Kultury
w Mogilnie ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1

2.     Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.     Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.09.2018 i trwa do 31.10.2018

4.     Cel Konkursu:

-   pobudzenie zainteresowań historią miasta

-   ukazanie zmian w krajobrazie miejskim i kulturowym

-   zauważanie rzeczy i miejsc, których na co dzień nie widzimy

-   zachęcenie do aktywności

6. Otwarty Konkurs Fotograficzny dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018

II Uczestnicy

1.     Konkurs Fotograficzny przeznaczony jest dla mieszkańców Mogilna
i okolic, a w szczególności uczniów  szkół średnich oraz seniorów

2.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie Jury

III Fotografie

1.     Nie zezwala się na fotomontaże oraz dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.

2.     Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi.   Jedno zdjęcie nie może przekraczać 10 MB

3.     Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia

4.     Zdjęcia muszą być wykonane telefonem komórkowym

5.     Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy 100widokowmogilna@gmail.com oraz zapisane na płycie CD wraz
z ankietą dostarczyć do Mogileńskiego Domu Kultury ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 88 – 300 Mogilno

6.     W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 315 24 80.

IV Zgłoszenie do Konkursu

1.     Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady
z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu
i wypełniłem ankietę zgodnie z prawdą i kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku w dokumentacji na potrzeby projektu w tym do jego promocji w Internecie. Oświadczenie wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. Administratorem danych jest Mogileński Dom Kultury.

V   Ocena zdjęć

1.     Wszystkie zdjęcia nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora

VI  Nagrody

1.     Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i upominki

2.     Zdjęcia posłużą do wydrukowania widokówek

3.     Uroczyste wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa prac będzie towarzyszyć obchodom 100–lecia odzyskania Niepodległości
w Mogilnie

VII  Postanowienia końcowe

1.     Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne  z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie  złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych

2.     Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną
w zbiorach MDK w Mogilnie ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 1

3.   Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników

Ankieta do pobrania

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.