Promocja w kinie!

Od dnia 8 marca startujemy z Ekobilet z wielką promocją dla zorganizowaną dla Waszych widzów i klientów.

Otóż Ekobilet będzie dopłacać do biletów zakupionych ON-LINE na filmy w kinie WAWRZYN.

Ekobilet i VISA dopłacą do każdej transakcji w widełkach 30 PLN do 59,99 PLN - 10 zł, oraz 20 zł do transakcji powyżej 59,99 PLN, które zostaną dokonane za pośrednictwem usługi/konta VISA CHECKOUT. Promocja będzie trwać do dnia 8 kwietnia.

Regulamin promocji „Ekobiletdla Ciebie”, dalej: „Promocja”.
do 20 zł zniżki za zakupy w ekobilet.pl przy wyborze formy płatności Visa Checkout.

1.Organizatorem promocji jest MATUKIO Sp. z. o. o z siedzibą w Krakowie (30-074), ul. Kazimierza Wielkiego 40/4, NIP 676 24 51 939, REGON 122467781, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411711,zwana w dalszej części Regulaminu "Operatorem".

2.Promocja odbywa się w okresie od 8 marca 2018 r. do 8  kwietnia 2018 r., dalej zwanym „Okresem Promocji”w sklepie internetowym: www.ekobilet.pllub do wyczerpania puli rabatów. Warunki i zasady składania zamówień́, płatności, dostawy oraz reklamacji w portalu internetowym https://ekobilet.ploraz na pod stronach sklepów organizatorów współpracujących z Matukio sp. z o.o. określa regulamin zakupów dostępny pod adresem: http://system-ekobilet.pl/regulamin-pl.html(łącznie: „Regulamin Systemu Ekobilet”). Pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane  w Regulaminie Systemu Ekobilet.

3.1. Promocja obowiązuje dla osób (dalej „Uczestnicy”), które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży biletu  na stronie www.ekobilet.pllub jakiejkolwiek podstronie adresu www.ekobilet.pl, i skorzystają z formy płatności Visa Checkout za pośrednictwem strony www.ekobilet.pllub jakiejkolwiek podstrony adresu www.ekobilet.pli wykonają czynności opisane w niniejszym Regulaminie (dalej zwana „Transakcją”).

3.2. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikom upustu w cenie do zapłaty za bilet będący przedmiotem Transakcji (dalej: „Rabat”). Uczestnik otrzymaRabat w następującej wysokości:

- 10 zł jeżeli cena Transakcji przed Rabatem wynosi od 30,00zł do 59,99 zł

- 20 zł jeżeli cenaTransakcji przed Rabatem wynosi co najmniej 60,00 zł

Rabat naliczany jest automatycznie powyborze formy płatności ceny za Transakcję kanałem Visa Checkout po zalogowaniu się do konta Visa Checkoutlub po założeniu konta Visa Checkout. W przypadku rezygnacji z formy płatności Visa Checkout (zmiany kanału płatności ceny za Transakcję) Uczestnik traci prawo do Rabatu.

3.3. Bilet zakupiony z Rabatem nie podlega zwrotowi ani wymianie.

3.4. W trakcie OkresuPromocji Uczestnik możeuzyskać Rabat tylko jeden raz.

3.5. Promocja dotyczy wszystkich rodzajów biletów dostępnych na stronie www.ekobilet.pl

3.6Łączna wysokość udzielanych Uczestnikom Rabatów jest ograniczona. W razie wyczerpania się puli rabatów, Operator odwoła promocję.

4.Operator ma prawo w każdym momencie przedłużyć lub zakończyć promocję bez podawania przyczyny.

5.Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Uczestnik nie ma prawa przenoszenia uzyskanego rabatu na inne osoby.

6.Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację jej zasad, zawartych w niniejszym regulaminie.

7.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Zasady zakupu, dystrybucji oraz reklamacji biletów określone są w odrębnym regulaminie.

8.Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.ekobilet.pl.

9.Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem sprzedaży biletu, informacji o biletach promocyjnych i usługach Operatora lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Operator. Wszystkie dane osobowe Uczestników składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Kraków, dnia 8 marca 2018 r.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.