Mogileńska Strefa Kultury – dokumentacja techniczna

W 2017 roku Mogileński Dom Kultury realizował zadanie pn. „Mogileńska Strefa Kultury – dokumentacja techniczna”. Przedsięwzięcie dofinansowane było w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł 70 000,00 złotych z czego 77,14 % tj. 54 000,00 złotych MDK otrzymało w ramach dotacji z MKiDN.

Zgodnie z terminem powstały planowane dokumentacje:


1.      „Wymiana instalacji elektrycznej Sali Widowiskowej Mogileńskiego Domu Kultury”. Dokumentacja dotyczy budynku MDK przy ul. Rynek 10. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego wynosić będzie  43 337,50 złotych brutto. Istniejąca instalacja podlegać będzie całkowitemu demontażowi. Projekt obejmuje wykonanie: zasilania elektrycznego, rozdzielni RB, instalacji gniazd wtykowych, instalacji oświetleniowej i wentylacji, instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwnapięciowej.


2.      „Przebudowa i rozbudowa budynku domu kultury przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Mogilnie”. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego to kwota 1 279 231,22 zł brutto. Zakres prac obejmować będzie: rozbudowę budynku w zakresie klatki schodowej, rozbiórkę części tarasu, montaż zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych i budowę chodnika od furtki w ogrodzeniu do windy. W pierwszej kolejności naprawione zostaną zniszczone ściany wewnętrzne, następnie rozbiórka istniejącej klatki schodowej i budowa nowej. Kolejny etap to wymiana okien oraz na koniec ocieplenie dachu i ścian. Wymieniona zostanie również instalacja elektryczna.


3.      „Budowa wiaty i ogrodzenia ogródka wystaw plenerowych” przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka 1. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego wynosić będzie 146 115,17 zł brutto. Projekt zakłada zagospodarowanie działki mieszczącej się przy kinie Wawrzyn. Zakres prac polegać ma na: likwidacji nieużytkowanego szamba, budowie tarasoli tzn. wiaty z otwieranym dachem,  ogrodzenia z trapionów i gabionów oraz utwardzeniu całej powierzchni tej części działki.


4.      „Przebudowa segmentu wejściowego budynku kina Wawrzyn przy ulicy Wawrzyniaka 1 w Mogilnie, polegająca na wykonaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w piwnicy budynku i komunikacji pionowej do w/w pomieszczeń”. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego wynosi 250 288,80 zł brutto. Prace polegać będą na: zamurowaniu wejścia do pomieszczenia gospodarczego na parterze, przełożenia balustrady w wejściu do kotłowni, przełożeniu pionu kanalizacyjnego z łazienki na piętrze, przełożeniu istniejących rurociągów, rozbiórce w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze, zamurowaniu otworów w piwnicy, likwidacji zsypu na węgiel, pogłębieniu piwnicy, postawieniu nowych ścian, wykonaniu posadzek, schodów, glazury, tynków, wentylacji, wykonaniu schodów do piwnicy, sufitów podwieszanych, stolarki i ślusarki drzwiowej, malowaniu, wykonaniu instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.

Projekt „Mogileńska Strefa Kultury- dokumentacja techniczna” to szansa, przed którą stoi aktualnie Mogileński Dom Kultury. Pojawia się realna możliwość wykonania całościowego remontu wszystkich posiadanych budynków. MDK kontynuuje prace nad infrastrukturą i wyposażeniem,  pragnąc  zapewnić optymalne warunki dla działalności obejmującej animację kultury i edukację.. W poprzednich etapach został wyremontowany dach nad segmentem sali kinowej, wymieniono wszystkie okna, przeprowadzono cyfryzację kina renowacji poddane zostały fundamenty, odnowiono elewację oraz przebudowano salę kinowo-teatralną.

MKidn

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.