Projekt edukacyjny dla seniorów

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować o możliwości wzięcia udziału osób powyżej 65 roku życia  z terenu gminy Mogilno w projekcie nauczania Seniorów korzystania z technologii informatycznych  i Internetu w ramach nowatorskiej inicjatywy Wolnego Uniwersytetu Cyfrowego.  

Uruchomienie takiego projektu planuje Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE)  z Warszawy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W chwili obecnej Fundacja jest w trakcie pozyskiwania Partnerów projektowych, którymi mogą być m.in. jednostek samorządu terytorialnej na poziomie gminy. Gmina Mogilno zamierza wziąć udział w Projekcie Wolny Uniwersytet Cyfrowy. Jednym z etapów doboru partnerów Projektu, a tym samym uczestnictwa w Projekcie jest przeprowadzenie przez gminę Mogilno wstępnej rekrutacji potencjalnych/przyszłych uczestników.

Zgłaszając chęć uczestnictwa i deklarując możliwie najwyższą liczbę uczestników gmina Mogilno zwiększy szansę na udział w Projekcie, a tym samym organizację warsztatów na terenie gminy.

Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy w wieku 65+. Seniorzy będą mieli możliwość udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń (15 spotkań)  z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych w ośrodkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania. Tematyka dotyczyć będzie praktycznego korzystania  z Internetu, w tym między innymi: dokonywanie bezpiecznych zakupów, np. leków, żywności czy książek, kupowanie i sprzedawanie produktów, np. na Allegro, bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej, komunikacja z bliskimi  i znajomymi poprzez np. Skype czy Whatsapp, umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną i zakładanie konta, komunikacja z urzędem poprzez profil zaufany e-PUAP.

Informacje na temat dofinansowania wnioskodawca otrzyma w grudniu 2017 r. Rozpoczęcie warsztatów zaplanowane jest na drugi kwartał 2018 roku, pod warunkiem zakwalifikowania się gminy Mogilno jako Partnera Projektu. Będą się one odbywały  w formie stacjonarnej na terenie gminy, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkoleń Wolnego Uniwersytetu Cyfrowego

Serdecznie zapraszam do udziału w Projekcie.

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą telefoniczną i mailową:

nr tel.:52 318 55 37 – codziennie w godzinach 7.30-15.30;

e-mail: fundusze@mogilno.pl– w zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 12-26 maja 2017 r.

 

Z poważaniem

                                                                                          Leszek Duszyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.