Złoty Jubileusz 1966-2016 (2017) cz. 3

Mogileńskie Spotkania Plastyczne cieszą się dużą popularnością mieszkańców i obecnie stanowią niezwykle ważny element lokalnego życia kulturalnego.

Ich funkcja jest ogromna, gdyż integrują środowiska artystyczne, sprzyjają pogłębianiu współpracy pomiędzy grupami twórców z tutejszymi instytucjami kultury, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Rzesze odbiorców i to niezależnie od wieku, skłaniają do aktywnego angażowania się w to znaczące zjawisko artystyczne i społeczne Ziemi Mogileńskiej.

W poprzednich dwóch częściach opisałem historię MSP, począwszy od tej pierwszej źródłowej wystawy artysty malarza Józefa Myślickiego z Orchowa z 1966 r., a kończąc na III MSP z 1987 r. Wystawa ta wyznaczyła obecnie obowiązujący podstawy programu ideowego kontynuowanych po dziś imprez artystycznych. W ten wątek historyczny w poprzedniej części wplotłem dzień pierwszy, inaugurujący XVII edycję Spotkań, dlatego nie będę do nich wracał.

Kontynuując kalendarium, IV MSP zorganizowane zostały w styczniu 1990 r. Był to rok szczególny, rok przemian ustrojowych w kraju, przenikających również Ziemię Mogileńska. Kolejne V MSP odbyły się w dniach od 24 marca do 3 kwietnia 1993 r. Podczas przygotowań do ich zorganizowania zaczęły rodzić się nowe pomysły, które oprócz wystawy głównej dały początek formie wieczorów autorskich powiązanych z wystawami indywidualnymi. Imprezy te, jako towarzyszące odbywały się w galeriach „Lustro” w holu kina „Wawrzyn” i „Fuks”.

VI MSP zainaugurowano 31 marca 1995 r. Wówczas swoje prace zaprezentowało 34 twórców. Łącznie pokazano 210 prac. Imprezą towarzyszącą było zorganizowanie wernisażu – happeningu dla dzieci, który nazwano „Odjazd ciuchci”. To kolejne spotkanie zapoczątkowało cykl dwuletni MSP.

VII MSP zapoczątkowały swoisty dwuletni maraton artystyczny związany ze zbliżającymi się obchodami 600-lat praw miejskich Mogilna i z planowanym podsumowaniem przedsięwzięć kulturalnych podczas kolejnych VIII MSP. Impulsem początkującym te działania było otwarcie wystawy zbiorowej w sali Mogileńskiego Domu Kultury przy ul. Rynek 10, które miało miejsce 17 czerwca 1997 r. Już w kolejnym jubileuszowym roku (1998) MDK zorganizował w dniach 24 czerwca – 30 lipca plener dla wszystkich plastyków mogileńskich i zaproszonych artystów z innych miast. W sumie przybyło do miasta nad Panną 34 artystów z Gniezna, Żnina, Inowrocławia, Warszawy, Bydgoszczy i Radomia, których zasiliło miejscowe środowisko twórców. Prace powstałe na tym plenerze zaprezentowane zostały na VIII z kolei MSP w marcu 1999 r. Jak czytamy w zapiskach kronikarskich była to wspaniała impreza, której komisarzem, podobnie jak w latach poprzednich był uznany miejscowy animator życia artystyczno-kulturalnego Witold Pochylski, któremu towarzyszyła sekretarz MSP Halina Chudyszewicz. Obejrzeć można było 190 prac 54 autorów. W Galerii „Lustro” odbyła się wystawa indywidualna rysunku i malarstwa Stanisława Jedrzejewskiego z Radomia zatytułowana „Akty”, zaś w „Fuksie” urządzono wystawę exlibrisów artysty Henryka Wojtasa z Torunia.

Już w nowym stuleciu, w dniach 16-28 marca 2001 r. odbyły się IX MSP. Swoje prace wystawiło 84 artystów amatorów i profesjonalistów. Spotkaniom towarzyszyły trzy wystawy. Pierwsza z nich opatrzona tytułem „Postawy” prezentowała prace członków Klubu Plastyka „Plama” i miała miejsce w Galerii „Fuks”. Druga wystawa w Galerii „Lustro” ukazała nam świat widziany oczyma artysty z Torunia Piotra Będkowskiego. Z kolei trzecia impreza wystawiennicza była swoistą "ucztą artystyczną" przygotowaną przez dzieci i zatytułowana była „Barwny świat”. Składały się na nią prace plastyczne wykonane przez uczniów mogileńskich szkół podstawowych nr 2 i 3 oraz plastycznej grupy „Kleks” działającej w MDK.

I nastał Jubileusz, rok 2003, czyli X Mogileńskie Spotkania Plastyczne. Wystawa Główna skupiła dzieła 69 twórców w tym 22 profesjonalistów. Z kolei wystawa młodych artystów – dzieci działających w MDK poszerzona została o prace uczniów szkół samorządowych Gminy Mogilno. W galerii „Lustro” zaprezentowano wystawę indywidualną malarstwa artysty Tadeusza Wieczorka – pierwszego komisarza cyklicznych spotkań w ramach MSP. Wystawa w galerii „Fuks” miała podobny charakter jak ta sprzed dwóch lat i nosiła nazwę „Postawy”. Z kolei czwarta wystawa towarzyszącą Spotkaniom zatytułowana „Działania Podstawowe” miała miejsce w budynku magazynowym Gminnej Spółdzielni „SCh” w Mogilnie zlokalizowanym przy Placu Wolności 22.

XI MSP przeprowadzone zostały od 23 lutego do 6 marca 2005 r. Wernisaż wystawy to ponad 200 prac 65 artystów. I ta edycja spotkań składała się z czterech wystaw towarzyszących imprezie głównej. Pierwsza z nich miała miejsce w galeria „Lustro”, gdzie w piątek 25 lutego zaprezentowane zostały grafiki artysty plastyka Marka Basiula z Torunia. Autor swój zestaw linorytów zatytułowany „Obszary wyobraźni” określił jako proste wycinanie grafiki. Druga wystawa i towarzyszące jej ciekawe spotkanie odbyło się w 28 lutego w galerii „Fuks”. Wystawa pt. „Postawy” była pokazem pięciu młodych autorek związanych z grupą „Plama” działającą w pracowni MDK. W galerii „Trójki” 4 marca nastąpiło radosne spotkanie z dziećmi – autorami prac plastycznych. Zaprezentowało się 128 dzieci przedstawiając swoją wizję „Barwnego Świata”. Był to wspólny pokaz dziecięcych prac plastycznych powstałych podczas zajęć w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych Gminy Mogilno oraz na zajęciach grupy plastycznej „Kleks” w pracowni MDK Mogilno. Czwarte spotkanie odbyło się w przeddzień zamknięcia Wystawy Głównej i odbyło się w sobotę 5 marca w kultowym już dzisiaj budynku „Magazynu zbożowego GS”. Tam swoje prace zaprezentowało 12 młodych twórców.

W tym miejscu warto po raz kolejny przywołać postać dr. Witolda Pochylskiego, mogilnianina, wykładowcę z UMK w Toruniu i jego osobiste zaangażowanie w organizację Spotkań. W swoim wystąpieniu inaugurującym kolejne Spotkania powiedział: - Spotkania gromadzą ludzi młodych z pasją, którzy będą plastykami, bądź nimi nie zostaną, ale łączą ich wspólne zainteresowania. Chodzi o to, aby zaistnieli obok siebie profesjonaliści i amatorzy zajmujący się plastyką. Nie chodzi o rywalizację, czy ocenę prac. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby ludzie spotykali się, pokazali sobie wspólnie co robią, aby o tym porozmawiali. Celem Spotkań nie jest rywalizacja, ale twórcza konfrontacja.

Od 9 do 18 marca 2007 r. miały miejsce XII MSP. Podobnie jak w minionych latach wystawie głównej towarzyszyły cztery wystawy okolicznościowe. Otwarcie i sama wystawa główna miało miejsce w sali MDK przy Rynku. Tym razem urozmaiceniem imprezy była muzyka jazzowa i swingowa w wykonaniu zespołu „O 12 Acustic Quartet” z Bydgoszczy.
Blisko 200 prac wykonanych przeróżnymi technikami plastycznymi: graficznymi, rzeźbiarskimi i malarskimi w szerokim znaczeniu tych słów przedstawiło 73 artystów z różnych zakątków Polski. W czwartek, 15 marca w galerii „Trójka” w Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie otwarto wystawę prac dziecięcych „Barwny Świat”. W piątek, 16 marca w galerii „Lustro” w hallu kina „Wawrzyn” zaprezentowane zostały rysunki Jędrzeja Gołasia z Poznania. Zaś w niedzielę, 18 marca w galerii „Fuks” (bar „Karczma”) przedstawiono wystawę „Reportaż z podróży”.

XIII MSP odbyły się w dniach 10-22 marca 2009 r. pod honorowym patronatem burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego i starosty mogileńskiego Tomasza Barczaka. Ich organizatorami byli: Urząd Miejski w Mogilnie, Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie, Barka „Cafe” i Stowarzyszenie Artystyczne „Magazyn Zbożowy GS”. Spotkania rozpoczął wernisaż prac członków Grupy Plastycznej „Plama”, działającej przy MDK, który miał miejsce w galerii „Lustro”. W kinie Wawrzyn wystąpił zespół „The Alchemics”. Impreza zgromadziła liczną publiczność. Nie zabrakło również spektakli teatralnych oraz instalacji fotograficznych, które zaprezentowane zostały w „Magazynie Zbożowym GS” przy ul. Przemysłowej.

Na przełomie marca i kwietnia 2011 r. miały miejsce XIV MSP. Wystawie Głównej towarzyszył szereg działań, wśród których zaprezentowano dwie wystaw w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, spotkania autorskie, spektakle teatralne w przestrzeni publicznej oraz prezentację poetycko-muzyczną „Poezja ślepego toru”. Najmłodsi odbiorcy sztuki także znaleźli przestrzeń dla siebie, uczestnicząc w konkursie plastyczno-ekologiczno-filmowym lub mogąc oglądać wystawę prac plastycznych swoich rówieśników. Wydarzeniu towarzyszyła akcja „Błękitna linia”, która w zamyśle twórców spełniała dwojaką funkcję; była spoiwem całego projektu, jednocześnie miała stać się pewnym „narzędziem statystycznym” dla organizatorów oraz tworzyła ideę, linię wspólną, linię kultury, linię bez granic, linię zbliżenia, linię ciszy i czystych intencji. Propozycja ta zakładała dodawanie, doklejanie własnego odcinka błękitu przez twórcę i odbiorcę, stając się tym samym symbolem pewnego wysiłku uczestnika spotkania. W ostatnim dniu, 10 kwietnia, odbył się cieszący się dużą popularnością VII Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. XIV MSP zakończył koncert muzyczny zespołu „Pustki”.

XV MSP trwały od 8 do 24 marca 2013 r. Swoje prace wystawiło 140 artystów. W inauguracji uczestniczyli, starosta Tomasz Barczak oraz burmistrz Leszek Duszyński, którzy wręczyli ośmiu stowarzyszeniom wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za upowszechnianie współczesnych form sztuki oraz promocję twórczości plastycznej. Wyróżnienia te otrzymały: Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne, Stowarzyszenie Artystyczne Magazyn Zbożowy GS, Mogileńskie Towarzystwo Kultury, Stowarzyszenie Jarzębina w Strzelcach Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo „Impuls”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienka, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze Jutro”.

Wystawie Głównej towarzyszyły liczne wydarzenia i wystawy, a także spotkanie biesiadne. Spotkania obejmowały szeroko pojęte środowisko plastyczne: członków grup, klubów, zespołów oraz indywidualnych twórców zajmujących się jedną z dziedzin sztuk plastycznych wraz z ich pograniczami. Wszystkie zdarzenia były wskazaniem na różnorodność języka plastycznego zawartego w obrazie filmowym, przedstawieniu teatralnym oraz w literaturze i muzyce. Przez ponad 2 tygodnie byliśmy świadkami otwarcia wielu wystaw plastycznych, akcji artystycznych i spotkań z twórcami. W Galerii Lustro otwarta została wystawa indywidualna Agnieszki Majak. Istotnym elementem rysunków artystki z Torunia było światło, które nadaje charakter i formę postaci. Dzięki takim zabiegom jak rozmycie kształtów, zacieranie krawędzi, różnorodność natężenia światła Agnieszka Majak uzyskała efekt nałożenia i przenikania się dwóch przedstawień. Na zakończenie XV MSP w sali kina "Wawrzyn" wystąpił zespół "Jakim Cudem" wraz z Markiem Wolskim. Zaprezentowane zostały utwory do tekstów Zbigniewa Herberta, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Jeremiego Przybory. Między utworami muzycznymi wystąpił Marek Wolski, wielokrotny laureat konkursów recytatorskich, który przedstawił wiersze i prozę między innymi Zbigniewa Herberta.

XVI MSP przebiegały od 13 do 29 marca 2015 r. Podczas i tej edycji nie zabrakło wystaw, filmów, teatru i innych form kultury. Spotkania zainaugurowane zostały w Sali „Sokoła” (dzisiaj nowoczesnej Biblioteki Miejskiej przygotowywanej do otwarcia podwoi) uroczystym otwarciem wystawy głównej oraz wystawy indywidualnej rysunku Jolanty Płotkowskiej pt. „Zapis - szufladowanie”. Odbył się również pokaz multimedialny animacji interaktywnych Marty Baranowskiej i Klaudii Żabieniec. Była także akcja plastyczna Kaliny Nowak i Alicji Banach pt. „Literiada” oraz wystawa prac dziecięcej grupy plastycznej MDK "Kleks" pt. „Barwny świat”. Pierwszy dzień XVI MSP zakończyło spotkanie biesiadne w stylu PRL (dzisiaj już kultowe) oraz występ zespołu jazzowego „Dixe Team (From Over Panna River)”.

W kolejnych dniach mnogość imprez była oszałamiająca. W „Kinoranku - dusze zaklęte w kostiumy i rekwizyty” zaprezentowano film niespodziankę, wystawę lalek oraz techniki budowy rekwizytów filmowych. W Galerii „Lustro” chętni mogli podziwiać wystawę plakatów filmowych „Polski plakat filmowy 1947-1960”, udostępnionych ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. W Sali „Sokoła” miał miejsce spektakl poetycki na podstawie utworów Zofii Tomeckiej pt. „Strofy o miłości” oraz mini spektakl Teatru „Siecienica” pt. „Pozytywka”. Tutaj też odbyło się spotkanie z Teatrem Lalek „Małe MI” z Wrocławia, który przedstawił spektakl teatralny i warsztaty plastyczne „Julek - Tuwim”.

W Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku miała miejsce wystawa retrospektywna Bogumiła Olszewskiego. Zaś w Kinie „Wawrzyn” odbył się wykład historyka sztuki Wojciecha Kostiuka ilustrowany muzyką i poezją Jerzego Stachury oraz w ramach Mogileńskiej Akademii Filmowej - „Z miłości do kina: François Truffaut – Francuska Nowa Fala” projekcja filmów „400 Batów” i „Jules i Jim”. Odbył się również koncert Tomasza Budzyńskiego oraz pokaz efemerycznych realizacji przestrzennych „Działania Podstawowe” z udziałem: Andrzeja Prokopiuka z Inowrocławia, Katarzyny Adaszewskiej z Łodzi, Krystyny Janusz z Olsztyna, Marcina Stelmasika i Witolda Pochylskiego z Mogilna.

W spotkaniach z Teatrem Terminus A Quo z Nowej Soli zaprezentowane zostały spektakle: „Derwisze”, Sysi” oraz „Syndrom ucieczki”. Koncertował również Charli Green z zespołem Krzysztofa „PUMY” Piaseckiego. W „Harcówce” MDK miała miejsce wystawa grup plastycznych MDK zatytułowana „Plastyczne eksperymenty”, a w Galerii „Lustro” wystawa indywidualna grafiki Martyny Rzepeckiej pt: „Transfiguracja”. Na zakończenie MSP odbyło się spotkanie z dokumentem filmowym. W programie zaprezentowano: „Instrukcja z kuchni filmowej”, premierowy pokaz dokumentu pt. „Przeniesienie” Kajetana Pochylskiego, Bartosza Jaworskiego i Bartosza Chodorowskiego, a także pokaz filmu dokumentalnego: „Za to, że żyjemy, czyli punk z Wrocka” reż. Tomasza Nuzbana.

Kończąc jubileuszowe wspominki pragnę już dzisiaj, po niedzielnym zakończeniu XVII MSP, które również z „wielką pompą”, czyli niezwykle udanie przeszły do historii, zaprosić na kolejne Spotkanie za dwa lata.

Pełen podziwu dla mogileńskich animatorów życia kulturalnego
Marian Przybylski

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.