Złoty Jubileusz 1966-2016 (2017)

Tegorocznym spotkaniom twórców profesjonalnych i amatorów w ramach XVII Mogileńskich Spotkań Plastycznych (MSP) towarzyszył będzie mało zauważalny Złoty Jubileusz.

A wszystko to za sprawą pierwszej, wielkiej powojennej wystawy malarskiej, która miała miejsce w 1966 r. Jako, że spotkania te od 1995 r. przybrały cykl dwuletni nie sposób było obchodzić w zaciszu mogileńskiego świata artystycznego tego jubileuszu w minionym roku. Zatem, okazja nadarza się podczas tegorocznych spotkań, by wrócić do przysłowiowych korzeni i przywołać ową symboliczną datę oraz krótką historię tych spotkań.

Przed laty w kręgach animatorów mogileńskiego życia kulturalnego umówiono się, że za początek MSP należy przyjąć rok 1966, a konkretnie 13 września, kiedy to odbył się wernisaż wystawy w ramach dużego projektu: Z okazji zakończenia obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i IX wieków Mogilna. Cykl imprez towarzyszący temu wydarzeniu został opatrzony wspólnym tytułem "Najpiękniejsze dni Mogilna".

O godz. 15:00 w hallu kina "Tęcza" otwarto wystawę Ziemia Mogileńska w malarstwie Józefa Myślickiego. Jej gościem honorowym był sam poseł Jan Dąb-Kocioł, były minister rolnictwa i leśnictwa oraz były członek Rady Państwa (do 1965 r.). Otwarcia wystawy dokonał Przewodniczący PPRN Antoni Wesołowski. W swoim wystąpieniu przybliżył życiorys artysty oraz omówił twórczość w odniesieniu do tematyki wystawy. Oczywiście pominął uprawianą przez Myślickiego tematykę religijną, która przecież stanowiła znaczący odsetek jego dorobku twórczego. W krótkiej relacji zamieszczonej w "Dzienniku Wieczornym" odnotowano: Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Józefa Myślickiego z Orchowa, Mogileńskie Towarzystwo Kultury przygotowało w hallu kina w Mogilnie wystawę prezentującą życiowy dorobek malarza. Otwarcia wystawy dokonał gospodarz powiatu mgr A. Wesołowski. Na wystawie zgromadzono ponad 30 prac, wśród których większość stanowią pejzaże z powiatu mogileńskiego…

Przy okazji tegoż wernisażu miało miejsce poza kuluarowe spotkanie artysty z posłem Dąb-Kociołem i przewodniczącym PPRN Antonim Wesołowskim. W jego trakcie malarz przekazał posłowi Ziemi Mogileńskiej jedną ze swoich akwarel i przyjął gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej.

Wystawa spotkała się z ciepłym przyjęciem. Ówcześni recenzenci uznali ją znaczącym wydarzeniem kulturalnym. Warto zaznaczyć, że już wcześniej, choć w mniejszym wymiarze wystawiali w Mogilnie: prof. Stanisław Borysowski z UMK w Toruniu - w 1962 r. swoje akwarele oraz w 1964 r. grafik Maria Pokorska, późniejsza prof. UMK. Po tych wystawach, zaprezentowane przez Myślickiego dzieła budziły autentyczny zachwyt rzesz mieszkańców Mogilna i powiatu, odwiedzających hall ówczesnego Kina "Tęcza". Wielu ze zwiedzających chciało mieć w swoim domu obraz Józefa Myślickiego. Mało tego, cześć z ponad 30 wystawionych dzieł w większości została zakupiona przez przewodniczącego PPRN Antoniego Wesołowskiego. Zawisły one we wnętrzach reprezentacyjnych siedziby powiatu. Do dziś zaledwie trzy z tych obrazów znajdują się w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej w Mogilnie. Również ówczesna dyrekcja Banku Spółdzielczego w Mogilnie zakupiła od Myślickiego zamówiony wcześniej obraz przedstawiający siedzibę banku wystawionego w czasach ks. Piotra Wawrzyniaka. Obraz ten po dzień dzisiejszy zdobi wnętrze tej instytucji.

Z okazji wystawy Mogileńskie Towarzystwo Kultury wydało w nakładzie 500 egzemplarzy okolicznościowy folder - katalog, Wystawa Malarstwa Józefa Myślickiego. Zamieszczone zostały w nim cztery reprodukcje obrazów artysty: Domek malarza, Autoportret, Cerkiew na Pradze i Stodółka w Orchowie. Nadto znalazł się w nim dwustronicowy biogram malarza skreślony piórem Stanisława Kaszyńskiego - ps. Stanisław Kasstan. W trakcie przygotowywania biogramu artysty Kaszyński zauważył, że malarzowi mija w tymże roku jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Źródłem tej informacji był przeprowadzony z nim wywiad oraz kilkustronicowy autobiogram artysty. Niewątpliwie minąłby ten okrągły jubileusz bez echa, gdyby nie ta wystawa. Padła wówczas propozycja ze strony władz, że wystawę potraktują również jako jubileuszową i do jej organizacji włączy się Mogileńskie Towarzystwo Kultury.

Rozgłosu medialnego wystawie dały artykuły, które ukazały się w gazetach regionalnych: "Ilustrowanym Kurierze Polski", "Dzienniku Wieczornym" i "Gazecie Pomorskiej". Stały się one swoistą promocją działalności artystycznej Myślickiego na pograniczu Wielkopolski i Kujaw.

W dwa lata później (1968 r.) Józef Myślicki przeniósł na teren mogileński inicjatywę Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, z którym współpracował, zorganizowania "Wystawy jednego obrazu". Wespół z Powiatowym Domem Kultury i mogileńskim geesem zawiązał taką jednoobrazową galerie w Mogilnie nadając jej nazwę "Galerii jednego obrazu". Jej działalność polegała na eksponowaniu w witrynie Gminnego Ośrodka Usług Bytowych GS "SCh" w Mogilnie jednego obrazu z umieszczonym obok zdjęciem i krótkim biogramem autora wystawianego dzieła. Ów Ośrodek z witryną znajdował się w kompleksie handlowym GS "SCh" przy Placu Wolności.

 

W miesiącach od czerwca do września 1971 r. trwał tam cykl imprez pod nazwą "Bydgoszcz 71". Zorganizowano je z inicjatywy "Gazety Pomorskiej" i Wydziału Kultury PMRN w Bydgoszczy przy współpracy z Wydziałem Kultury PWRN, Wojewódzką Komisją Związków Zawodowych, Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Kulturalnym oraz instytucjami upowszechniającymi kulturę. Trwający 3,5 miesiąca cykl imprez to 61 wystaw oraz 91 występów zespołów artystycznych w Parku Ludowym. Wzięło w nich udział 190 000 bydgoszczan.

W ramach tego przedsięwzięcia, w dniach 12 - 18 lipca prezentował się powiat mogileński. W sumie było to kilka imprez o szerokim spektrum artystycznym. Jedną z nich była otwarta 13 lipca 1971 roku w Małym Salonie Towarzystwa Przyjaciół Sztuki przy ulicy Pomorskiej 5 wystawa autorska obrazów Józefa Myślickiego. Wernisaż połączony był ze spotkaniem mieszkańców Bydgoszczy z artystą malarzem z Orchowa. Okazała się ona wielkim sukcesem. Odwiedziło ją kilkaset osób zostawiając w przepastnej kronice niezwykle pochlebne opinie o artyście i jego dziełach. W tym samym czasie i miejscu, lecz w innym pomieszczeniu, w Salonie Plastyków Amatorów TPS swoją wystawę mieli również twórcy ludowi, plastycy amatorzy oraz fotograficy z powiatu mogileńskiego.

1 czerwca 1975 roku zlikwidowano w Polsce powiaty, co niewątpliwie miało wpływ na zerwanie więzi mogileńskiego centrum kultury z szeroko pojmowanym regionem. Oderwane od regionu Orchowo pożegnało zmarłego 19 sierpnia 1978 r. artystę Józefa Myślickiego. Do głosu zaczęła dochodzić nowa fala twórców mogileńskich, która mocno chwyciła pałeczkę sztafety pokoleń.

Kontynuatorem "Galerii jednego obrazu" był Klub Plastyka Amatora działający przy Mogileńskim Domu Kultury od 1977 roku (z nadaniem formalnym od 27 lutego 1978 roku i z późniejszą nazwą "Plama") i jego mentor Konrad Szary, niepisany uczeń Józefa Myślickiego, wówczas student II roku PWSSP w Poznaniu. Szary zainicjował jej dalsze działanie ale pod zmienioną nazwą - Galeria "Jedynka". Wystawiano wówczas obrazy również w witrynie Gminnym Ośrodku Usług Bytowych (GOUB) w Mogilnie. Pierwszym artystą amatorem, którego obraz zaistniał w "Jedynce" był Stanisław Tarnowiecki z Przyjmy k. Mogilna. Wcześniej wystawiał on już swoje barwne akwarele w BWA w Bydgoszczy. Sam kontynuator pomysłu Józefa Myślickiego, Konrad Szary był drugim prezenterem swojego dorobku w "Jedynce". Akwarele Tarnowieckiego zostały zastąpione jego pracami olejnymi. Wystawił kolejno pięć obrazów w czasie od 15 grudnia 1979 roku do 15 stycznia 1980 roku. Szary już w 1974 i 1975 r. wystawiał w GOUB.

W 1977 r. w ramach "Dni Mogilna w Bydgoszczy" 27 lipca w Salonie Plastyków Amatorów przy ul. Pomorskiej 5 miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa grupie plastyków amatorów z Mogilna. Z kolei w lutym i marcu 1978 r. mogilnianie przy okazji regionalnej imprezy „Zima na Pałukach” zorganizowali wystawę swojego dorobku twórczego. 22 kwietnia 1979 r. w ramach prezentacji sztuki nieprofesjonalnej swoje prace w Bydgoszczy pod patronatem Wojewódzkiego Domu Kultury wystawili Stanisław Ruta i Halina Chojnacka.

CDN

Zdjęcia:
1. Józef Myślicki - Autoportret
2. Józef Myślicki z pędzlem i paletą - przed sztalugą
3. Kartoflisko
4. Las i sztygi
5. Leśniczówka Przyjezierze
6. Leśniczówka Skrzeszów k. Kłobucka
7. Słoneczniki
8. W lesie
9. Wystawa Mogilno 1966-Jan Dąb Kociołł, Antoni Wesołowski, Józef Myślicki

Komentarze

Dodaj komentarz
2 kwiecień 2017 - 06:35

Mam dwa obrazy Józefa Myślickiego, "Drewniany kościół w Orchowie w porze zimowej" i "Drogę w lesie koło Przyjezierza". Dużo obrazów mają mieszkańcy Orchowa i okolic. Słyszałam, że napisana została książka przez pana Przybylskiego o Myślickim. Chętnie ją przeczytam.

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.