50 lat temu w Mogilnie

W 1966 roku Mogilno obchodziło uroczyście dwie rocznice: 1000 lecie państwa polskiego jak w całej Polsce i 900 lecie Mogilna i klasztoru mogileńskiego.

Niestety tak jak i w całej Polsce także i w Mogilnie obchody były podzielone na państwowe i kościelne. Z obchodów kościelnych nie zachowało się niewiele pamiątek. Obchody miejskie są udokumentowane w wycinkach prasowych, kronikach szkolnych czy pamiątkowych albumach. Zorganizowano nawet specjalny konkurs pod tytułem „Kronika Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego”.

Władze miasta i powiatu mogileńskiego na cały rok 1966 przygotowały cały szereg różnych imprez i uroczystości, tak jak w całym kraju i tutaj pojawiły się nowe szkoły w ramach tysiąca szkół na tysiąclecie. Nowe szkoły oddawane były do użytku już od początku lat 60-dziesiątych min. obecny Zespół Szkół w Mogilnie przy ulicy Dworcowej, szkoła w Chabsku. W 1966 roku oddano do użytku szkoły w Jeziorach Wielkich, Wylatowie, Ostrowie, Hucie Palędzkiej i rozbudowano Szkołę Podstawową nr 2 w Mogilnie. Rozpoczęto budowę nowego gmachu Technikum Rolniczego w Bielicach, przedszkola i sali gimnastycznej w Kołodziejewie.

1 maja 1966 roku przez teren powiatu mogileńskiego przejechała Sztafeta Tysiąclecia Państwa Polskiego witana przez mieszkańców Strzelna, Kwieciszewa, Wylatowa i Trzemeszna. Sztafeta została rozegrana w dniach 16 kwietnia – 9 maja 1966 na czterech trasach w Polsce, był to przejazd kolumn motocykli i samochodów.  Misją imprezy było przewiezienie na dystansie 3, 5 tysiąca kilometrów tzw. Ksiąg Tysiąclecia.

 W Mogilnie i powiecie główne uroczystości miały miejsce we wrześniu 1966 roku. Od 11 do 18 września odbył się cykl imprez pod nazwą „Najpiękniejsze dni Mogilna”. Przygotowano wystawy: w holu kina wystawa „ Ziemia Mogileńska w malarstwie Józefa Myślickiego” a w Głuchej Puszczy „Ziemia Mogileńska w książce, obrazie i dokumencie”, odbywały się akademie, wieczornice, zawody sportowe i pokazy sprawności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

17 września w kinie „Tęcza” ( obecnie „Wawrzyn”) odbyła się sesja popularno – naukowa na temat dorobku powiatu mogileńskiego, połączona ze zjazdem wybitnych synów Ziemi Mogileńskiej. W sesji wzięli udział: Prof. Czesław Łuczak ówczesny rektor UAM w Poznaniu, urodzony w Mogilnie ks. Prof. Hieronim Feicht kierownik katedry Muzyki Polskiej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisław Kubiak naczelny redaktor Polskiego Radia w Poznaniu ( urodził się w Nowej Wsi, przyczynił się do rozwoju Przyjezierza), Jerzy Jaruzelski korespondent zagraniczny „Życia Warszawy’ ( urodził się w Siemionkach), dr Czesław Pilichowski przewodniczący Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ( urodził się w Rzadkwinie). Po południu na Rynku odbył się wiec ludności miasta w czasie, której zostały złożone do pomnika urny z ziemią z Niewolna, Kopców, Cienciska, Świerkówca, Szczeglina, gdzie hitlerowcy zamordowali mieszkańców ziemi mogileńskiej. Z Rynku przemaszerowano na ulicę Jana Kausa ( obecnie 900-lecia) gdzie odsłonięto tablicę ku czci rozstrzelanych obrońców Mogilna i oficjalnie oddano do użytku osiedle mieszkaniowe.

W niedziele 18 września na stadionie Pogoni odbyły się dożynki powiatowe, w czasie, których były pokazy hippiczne w wykonaniu Państwowego Stada Ogierów ze Starogardu Gdańskiego i pokazy gimnastyczne w wykonaniu młodzieży szkół średnich i zawodowych.

Komentarze

Dodaj komentarz
12 wrzesień 2016 - 14:58

Skoro niewiele zachowało się pamiątek z uroczystości kościelnych, to ostatni chyba sygnał, by dotrzeć do mieszkańców, którzy jeszcze pamiętają te obchody i w formie wspomnień opiszą te piękne uroczystości. Mniemam, że to zadanie znajduje się w kompetencji MZM z siedzibą w Chabsku. Można ogłosić konkurs z nagrodami, zmobilizować szkolnych historyków itd.

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.