Mandaty za alkohol

Mogileńscy policjanci ukarali dzisiejszej nocy 6 mieszkańców Mogilna, którzy złamali zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Relaks z butelką w ręku każdą z osób kosztował 100 złotych.

Picie alkoholu na świeżym powietrzu może być przyjemne, ale należy pamiętać, że w niektórych miejscach przyjemność ta może nas drogo kosztować. Dzisiejszej nocy (18.07.2014) przekonało się o tym 5 mężczyzn i kobieta. Mieszkańcy Mogilna zgodnie z taryfikatorem mandatów karnych zostali ukarani za spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem (ulica, park) grzywną w wysokości 100 złotych.

Zasady spożywania i sprzedaży alkoholu reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W art. 14 wyszczególnione są miejsca objęte zakazem spożywania, podawania i sprzedaży napojów alkoholowych.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
- w środkach i obiektach komunikacji publicznej;
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Art. 431. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.