Informacja dla pacjentów!

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że z dniem 1.09.2013 roku następuje zmiana organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej. Świadczenia udzielane będą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 6 w dni powszednie w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

tel. 52 315 23 03

Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- telefonicznie,
- w przypadkach medycznie uzasadnionych  - w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki medycznej w przypadku:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej uzasadniają między innymi:
- zaostrzenie dolegliowści znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39 stopni C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
- biegunka lub  wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
- zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
- nagłe bóle krzyża, stawów, kończyn itp;
- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agrsji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W przypadkach urazów oraz zagrożenia życia pomocy udziela zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego tel. 112 oraz izba przyjęć szpitala w Strzelnie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.