Regulamin


REGULAMIN PORTALU MOGILNO.IN

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dodawania Komentarzy, rejestracji Użytkowników w portalu Mogilno.in, wydawanym przez Mogileński Dom Kultury z siedzibą w Mogilnie, 88-300, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1, zwaną dalej Wydawcą.

2. Dodawanie Komentarzy odbywa się za pomocą specjalnie wyznaczonych do tego celu formularzy. Komentarze może dodawać każdy zarejestrowany i niezarejestrowany Użytkownik portalu.

3. Użytkownikiem portalu Mogilno.in staje się osoba, która przynajmniej raz na dowolnej stronie w portalu Mogilno.in zamieściła swój Komentarz poprzez przygotowany w tym celu formularz, bez względu na to czy osoba taka jest zarejestrowana czy niezarejestrowana.

Rejestracja Użytkownika

1. Każdy Użytkownik portalu Mogilno.in może zarejestrować się wykorzystując specjalnie do tego celu przygotowany formularz, dostępny na stronie Mogilno.in. Dzięki rejestracji, Użytkownik otrzymuje stały Nick, którym będą podpisywane wszystkie Komentarze przez niego dodane.

2. Użytkownik portalu Mogilno.in podczas rejestracji może dodać znak graficzny, tak zwany avatar, który będzie widoczny przy jego Komentarzach. Avatar nie może być kopią avatara innego użytkownika zarejestrowanego w portalu Mogilno.in.

3. Użytkownik nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników portalu Mogilno.in identyfikując się bezprawnie z Administracją portalu.

4. Zarejestrowany Użytkownik portalu Mogilno.in może brać udział w konkursach i zabawach z nagrodami, które będą organizowane przez Wydawcę portalu.

5. Prawa do udziału w konkursach nie ma Użytkownik niezarejestrowany.

Zasady dyskusji

1. Dodanie Komentarza na dowolnej stronie portalu Mogilno.in jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika portalu Mogilno.in treści niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik Portalu Mogilno.in ponosi pełną odpowiedzialność, w tym karną i cywilną za opublikowane przez siebie Komentarze. Redakcja portalu Mogilno.in nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

3. Nie należy umieszczać Komentarzy i Wpisów, które:
a. zawierają wulgaryzmy
b. promują alkohol, środki odurzające, narkotyki
c. promują czyny karalne w stosunku do osób trzecich
d. obrażają osoby publiczne
e. obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie
f. zawierają nieprawdziwe zarzuty pod adresem innych osób
g. przyczyniają się do łamania praw autorskich
h. są reklamami
i. są agitacją wyborczą
j. nie mają nic wspólnego z komentowanym wątkiem
k. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
l. zawierają uwagi skierowane do portalu Mogilno.in. Uwagi prosimy kierować na adres redakcja@mogilno.in

4. Zastrzegamy sobie prawo do edycji i kasowania Komentarzy niezgodnych z regulaminem bez uprzedzenia o tym fakcie autora.

5. Numery IP wszystkich Użytkowników i ich Komentarzy są rejestrowane. W przypadku podejrzeń co do złamania niniejszego Regulaminu, Wydawca na prośbę udostępni numery IP uprawnionym organom ścigania.

6. Zastrzegamy sobie prawo do blokowania kont Użytkowników łamiących postanowienia Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik dodający Komentarz na portalu Mogilno.in wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie nadesłanych Komentarzy w sieci Internet.

2. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie swoich Komentarzy w dowolnym miejscu portalu Mogilno.in, rozpowszechniania techniką drukarską, reprograficzną i graficzną.

3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska w przypadku wygranej w konkursie organizowanym przez portal Mogilno.in.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Mogilno.in adresu e-mail użytego w formularzu konkursowym do przesłania informacji o przebiegu konkursu, w którym Użytkownik brał udział.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody moralne i materialne, jakie mogą powstać w wyniku treści postów, oraz awarii i przerw w funkcjonowaniu portalu Mogilno.in.

6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzane zmiany i równoznacznie uznaje je za obowiązujące.