Wystawa w Klasztorze

Wystawa „Ora et Labora”- Dziedzictwo Św. Benedykta powstała w ramach organizowanych corocznie Dni Benedyktyńskich w Mogilnie.

Jest fragmentem ekspozycji prezentowanej w zeszłym roku w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Na dzień dzisiejszy można ją zwiedzać w Klasztorze Mogileńskim w Sali Opackiej, dostępna jest dla zwiedzających do 31 sierpnia 2012.

 

Ekspozycja przedstawia w krótkim zarysie postać Św. Benedykta, patrona Europy zwanego Wielkim Mnichem; historię jego życia oraz niezmierny wpływ jego osoby na rozwój monastycyzmu i co za tym idzie rozwój chrześcijaństwa , kształtowanie się zrębów organizacji kościelnej co z kolei prowadziło do istotnych zmian oblicza Europy - upowszechnienia się zdobyczy cywilizacji, co też umożliwiało dalszy rozwój kultury, nauki, gospodarki, techniki, postaw etycznych i obyczajów.

 

Dzięki źródłom archeologicznym oraz historycznym można odtworzyć historię „Reguły Św. Benedykta” , która jest zbiorem przepisów normujących życie mnisze , zredagowana została przez Świętego ok. 540 r. na Monte Cassino. Reguła została przyjęta później przez nowo powstające klasztory min Cystersów, Celestynów, Kamedułów etc. Papież Paweł VI w 1964 roku ogłosił Św. Benedykta głównym patronem Europy. Papież wymienił 3 słowa klucze, które podsumowują motto Reguły - ORA ET LABORA – módl się i pracuj. Charakterystyczne symbole mnichów benedyktyńskich to : krzyż ( oznaczający znak zbawienia) pług ( symbol pracy fizycznej) oraz księga ( symbol pracy umysłowej) .

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodaj nowy komentarz

E-mail nie będzie udostępniany publicznie.
Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.